2021 wordt GLB-overgangsjaar

Het huidige Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) loopt tot eind 2020. Op 1 januari 2021 zou een nieuwe periode moeten ingaan met een aan­gepast beleid. In dat nieuwe beleid komt meer ruimte voor eigen invulling door de lidstaten, met meer eigen verantwoordelijkheid en een verlaging van het budget.

De beraadslagingen over de nieuwe GLB-periode du­ren echter veel langer dan verwacht. Het huidige be­leid wordt daarom in ieder geval met een jaar ver­lengd. De GLB-toeslagen worden in het overgangsjaar 2021 volgens de bestaande regels uitbetaald.

Er klinken zelfs geluiden dat de nieuwe periode nog een jaar later ingaat, dus pas in 2023.

Inhoud nieuw GLB
De basispremie zal waarschijnlijk lager uitvallen. Ver­der wil de Europese Commissie dat 40% van het EU-landbouwbudget wordt uitgegeven aan klimaatmaat­regelen. Dat is onderdeel van de zogeheten ‘Green deal’. Doel van deze deal is verlaging van de CO2-uitstoot met 50% in 2050. Landbouw, industrie en ener­gie zijn de belangrijkste pijlers van de Green deal. De commissie wil de plannen komend voorjaar pre­sen­teren. Er wordt komende maanden ook een plan gemaakt voor de verbetering van de biodiversiteit.