Aanvraag derogatie 2020

Bedrijven die in 2020 willen deelnemen aan derogatie, kunnen zich tot en met 4 september 2020 aanmelden bij RVO. De voorwaarden zijn in grote lijnen gelijk ge­ble­ven.

Nieuwe voorwaarde bij gebruik sleepvoetbemester
Op klei- en veengrond mag vanaf dit jaar alleen mest worden uitgereden met een sleepvoetbemester als de buitentemperatuur 20 °C of lager is. Om te bepalen of mest uitgereden mag worden, moet een kaart van het KNMI gebruikt worden. Op deze kaart staat voor elke regio de buitentemperatuur. Die wordt gemeten door de weerstations van het KNMI en elke tien minuten bij­gewerkt. Het gebruik van de sleepvoetbemester is niet toegestaan als de meest recente tien-minutenwaarde voor de regio waarin het perceel valt, 20 °C of hoger is.

Bemestingsplan
Bij deelname aan derogatie in 2020 moet uiterlijk 4 september 2020 een bemestingsplan opgesteld wor­den. Dit plan moet onder meer gebaseerd worden op actuele grondmonsters. Deze mogen op 4 september 2020 niet ouder zijn dan vijf jaar.

Opgave aanvullende gegevens 2019 en 2020
De opgaven aanvullende gegevens 2019 en 2020 moe­ten tijdig worden ingestuurd. Over het jaar 2020 moet dit vóór 1 februari 2021 geschieden. Wanneer men in 2019 geen uitnodiging heeft ontvangen voor het doorgeven van de aanvullende gegevens, moet de opgave uiterlijk 4 september 2020 ingediend worden.

Vrijstelling bovengronds uitrijden mest
Vanaf 2021 mogen derogatiebedrijven geen gebruik meer maken van de vrijstelling voor het bovengronds uitrijden van mest. Men zal dus volgend jaar een keu­ze moeten maken tussen beide regelingen.

Coaching
In de derogatiebeschikking van de Europese Commis­sie is verder als voorwaarde opgenomen dat deelne­mers aan derogatie voor het einde van dit jaar ge­coacht zullen worden over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Over de invulling die hieraan gegeven wordt zullen bedrijven met een derogatievergunning specifiek geïnformeerd worden door RVO via een nieuwsbrief.