Agro Nieuws

Onze agrarische specialisten zijn thuis in agrarische regelgeving, in uw jaarrekening met technische kengetallen én bij u op de werkvloer. Uw onderneming staat centraal voor dé agro accountant van Den Ham, Twenterand en de hele Vechtstreek. Ook voor specifieke agrarische zaken zoals bedrijfsoverdracht, mestwetgeving en subsidies.

Subsidie investeringen in energie glastuinbouw

Glastuinbouwbedrijven kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde energiebesparende maatregelen

Lees meer

Maïs na gras op zand- en lössgronden en de mestwetgeving

Geen stikstofbemonsteringsplicht voor derogatiebedrijven, wel voor overige bedrijven.

Lees meer

Einde stoppersregeling varkens- en pluimveebedrijven per 2020

Alle varkens- en pluimveebedrijven moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting.

Lees meer

Vervoersbewijs mest alleen digitaal vanaf 1 april

Papieren vervoersbewijzen worden nog verwerkt door RVO.nl, mits deze uiterlijk 31 maart zijn ontvangen

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing voor grootverbruikers

Grootverbruikers moeten voor 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen men heeft getroffen.

Lees meer

Gewascodes grasland in Gecombineerde opgave

Andere gewascodes voor natuurlijk grasland

Lees meer

Wijziging en handhaving I&R

Overtredingen voorschriften I&R kunnen leiden tot een forse bestuurlijke boete.

Lees meer

Betalingsrechten uit Nationale reserve

Lees meer

Werkingscoëfficiënt na mestscheiding

Lees meer

Equivalente maatregelen akkerbouw in 2019

Verhoging fosfaat- en stikstofgebruiksnorm op bouwland bij equivalente maatregelen mogelijk

Lees meer

Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

Voorwaarden deelname aan vrijstellingsregeling zijn aangescherpt ten opzichte van voorgaande jaren.

Lees meer

Grasland scheuren: denk aan scheurmonster!

Scheurmonster in meeste gevallen verplicht na het scheuren,doodspuiten of vernietigen van grasland.

Lees meer

Controle benutting ontwikkelingsruimte PAS

Realisatietermijn van twee jaar kan onder voorwaarden worden verlengd.

Lees meer

Melkveehouder beschikt niet over feitelijke beschikkingsmacht percelen

Bepalingen in gebruiksovereenkomst beperken de vrijheid om over de percelen te beschikken.

Lees meer

Melden mestuitrijden met sleepvoet en waterverdunning

Gebruik sleepvoet met waterverdunning moet vooraf gemeld worden.

Lees meer