Agro Nieuws

Onze agrarische specialisten zijn thuis in agrarische regelgeving, in uw jaarrekening met technische kengetallen én bij u op de werkvloer. Uw onderneming staat centraal voor dé agro accountant van Den Ham, Twenterand en de hele Vechtstreek. Ook voor specifieke agrarische zaken zoals bedrijfsoverdracht, mestwetgeving en subsidies.

Vergoeding kosten opruimen drugsafval

Particulieren, waaronder agrariërs, krijgen opruimings- en saneringskosten volledig vergoed

Lees meer

Wijziging pachtnormen per 1 juli 2020

Pachtnormen voor bouw- en grasland in de meeste gebieden gedaald, normen voor los tuinland fors gestegen

Lees meer

Flexibilisering scheurverbod in Natura 2000-gebieden

Verbod kan worden opgeheven, indien ter compensatie buiten Natura 2000-gebieden evenveel hectares blijvend grasland worden aangewezen als ecologisch kwetsbaar

Lees meer

Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check

In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden.

Lees meer

Subsidie voor innovatie veestallen

Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw stal- en managementmaatregelen wordt op 25 mei opengesteld.

Lees meer

Geen verplichte rijenbemesting mais op zand- en lossgrond

Uitrijden drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib volgens ontwerpregeling pas vanaf 1 april toegestaan

Lees meer

Aanvragen natuurvergunning wenselijk

Natuurvergunning noodzakelijk voor voortzetting bedrijfsvoering en bij stoppers om ammoniakrechten te kunnen verkopen.,

Lees meer

Maximering eiwitgehalte voedermiddelen melkvee

Maximale hoeveelheid ruw eiwit in aangekochte voeders wordt in de periode 1 september tot en met 31 december 2020 begrensd

Lees meer

Aanvragen voorschot op uitbetaling betalingsrechten

Landbouwers kunnen van 18 mei tot en met 15 juni 2020 een voorschot aanvragen

Lees meer

Uitzondering termijnkorting bij aanpassen Gecombineerde opgave

Opgave mag tot en met 9 juni zonder termijnkorting aangepast worden, mits de subsidies uiterlijk 15 mei zijn aangevraagd

Lees meer

Denk aan aanvragen verhoogde gebruiksnormen

Bedrijven mogen onder voorwaarden rekenen met hogere stikstof- en/of fosfaatgebruiksnormen

Lees meer

Structurele aanpak stikstof

Kabinet trekt 5 miljard euro uit voor natuurherstel en verlaging stikstofuitstoot

Lees meer

Voorschot bedrijfstoeslag in juli

Voorschot kan naar verwachting in de tweede helft van mei aangevraagd worden.

Lees meer

Extra geld voor sierteelt en fritesaardappelen

Bestaande noodmaatregelen bieden onvoldoende soelaas in specifieke situaties

Lees meer

Uitbreiding regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Regeling staat sinds 15 april ook open voor agrarische bedrijven die omzetverlies lijden met hun camping of verhuur van vakantiehuisjes

Lees meer