Miljoenennota en Belastingplan 2020

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de Miljoenennota en het Belastingplan 2020 bekend gemaakt. De belang­rijkste voorgestelde maatregelen die (land- en tuin­bouw)ondernemers (kunnen) raken zijn:

 Verlaging zelfstandigenaftrek
De zelfstandigenaftrek wordt in 9 jaar afgebouwd van € 7.280 naar € 5.000.

Tarieven vennootschapsbelasting
Het lage tarief (winsten tot € 200.000) wordt in 2020 verlaagd van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief blijft 25%.

Invoering tweeschijvenstelsel inkomstenbelasting
De invoering van het tweeschijvenstelsel wordt ver­sneld. In 2020 geldt een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%.

Verhoging overdrachtsbelasting
Het tarief van de overdrachtsbelasting gaat in 2021 van 6% naar 7%,

Brede weersverzekering
Per 2020 vervalt de assurantiebelasting van 21% op de brede weersverzekering (akkerbouw, fruitteelt).

Milieu-investeringen
In 2020 wordt € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in CO2-reducerende circulaire bedrijfs­middelen.

Inschrijving UBO-register
Vanaf 2020 zijn eigenaren of belanghebbenden van ondernemingen verplicht zich in te schrijven in het UBO-register. Doel van dit register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het wit­wassen van geld. De inschrijvingsplicht geldt voor on­der meer BV’s, maatschappen, vennootschappen on­der firma’s en commanditaire vennootschappen, maar niet voor eenmanszaken.

 Let op: Het betreft hier voorstellen van het kabinet, de maatregelen zijn nog niet definitief.