EIA, MIA en Vamil

Ondernemers die investeren in bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen, kunnen in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Bij investeringen in bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan de milieu-investeringsaftrek (MIA) of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) van toepassing zijn. De investering moet daarvoor vermeld staan op de energielijst respectievelijk de milieulijst.

EIA
De EIA biedt ondernemers fiscaal voordeel als er wordt geïnvesteerd in energiebesparende bedrijfsmiddelen. Het betreffende bedrijfsmiddel moet voldoen aan de eisen van de Energielijst. De investering moet minimaal € 2.500 bedragen. Het percentage van de EIA bedraagt evenals in 2019 45%.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de energielijst staan:

 • warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers;
 • verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen;
 • energiezuinige ventilator;
 • warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht;
 • isolatie voor bestaande constructies;
 • Ledverlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen;
 • droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen;
 • energie-, gevel- en buitenschermen;
 • warmteterugwinningssysteem op koel- of persluchtinstallaties
 • energiezuinige klimaatregeling in tuinbouwkassen;
 • bandenspanningsregelsysteem;
 • grondwarmtewisselaar;
 • zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen meer dan 15 kW.

MIA/Vamil
De hoogte van de MIA is afhankelijk van het aangeschafte bedrijfsmiddel en bedraagt 13,5%, 27% of 36%. Bepaalde bedrijfsmiddelen kunnen daarnaast in aanmerking komen voor de Vamil-regeling. Met deze regeling kan 75% van de investering op een willekeurig moment afgeschreven worden.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan:

 • groen label kas;
 • duurzame stallen die voldaan aan de Maatlat Duurzame Veehouderij;
 • automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers;
 • plaatsspecifieke bemestingsapparatuur;
 • spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening.

Aanvragen
De EIA, MIA en Vamil moeten binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichtingen worden aangemeld via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het jaar van aangaan van de investeringsverplichtingen is bepalend voor welke energielijst of milieulijst van toepassing is.