Extra openstellingsronde SDE+-subsidie

Op 17 maart 2020 start een extra openstellingsronde van de SDE+ voor hernieuwbare energie. Deze voor­jaarsronde wordt in drie fases opengesteld tot en met 2 april 2020, 17.00 uur. De opzet, techniek en catego­rieën zijn identiek aan de najaarsronde 2019 en staat open voor projecten die energie opwekken uit her­nieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geo­ther­mie en water. De SDE+ subsidieert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en ‘grijze’ energie. De regeling wordt veel gebruikt voor inves­teringen in zonnepanelen.

Sommige projecten konden in 2019 geen aanspraak maken op SDE+ door een negatieve transportindicatie bij hernieuwbare elektriciteit of ontbrekende vergun­nin­gen vanwege het stikstofbeleid. De extra openstel­ling geeft deze projecten de mogelijkheid een (nieuwe) aanvraag in te dienen.

Budget
Voor deze ronde is een budget van € 4 miljard be­schik­baar. Dit is het maximale bedrag dat in totaal tij­dens de looptijd van de projecten aan subsidie betaald kan worden. De werkelijke kasuitgaven hangen af van de marktwaarde van energie en de daadwerkelijke energieproductie. De SDE+-subsidie wordt uitgekeerd op basis van de werkelijke energieproductie.

Transportindicatie verplicht
Om capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet te beperken, is een positieve transportindicatie van de netbeheerder nodig voor een succesvolle aanvraag.

Aanvragen
Het is belangrijk de subsidieaanvraag in de juiste fase te doen, aangezien de hoogte van de subsidie en de voorwaarden per fase verschillen.

SDE+ vervangen door SDE++
Deze voorjaarsronde is de laatste onder de huidige SDE+-regeling. Dit najaar wordt deze omgezet en ver­breed naar SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie). Deze nieuwe regeling maakt het mo­gelijk om naast hernieuwbare energieproductie ook andere emissiereductietechnologieën te stimuleren. De SDE++-regeling is met name gericht op reductie van de CO2-emissie.