Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee (uitstel)

De introductie van de zogenaamde fosfaatrechten voor de melkveehouderij wordt een jaar uitgesteld. Staatssecretaris van Dam heeft als reden opgegeven dat het huidige wetsvoorstel door de Europese Commissie gezien wordt als een ongeoorloofde staatssteun.

Feiten

  • Het aantal toe te kennen fosfaatrechten wordt gebaseerd op het aantal stuks melkvee op de peildatum 2 juli 2015, waarbij wordt gerekend met de forfaitaire fosfaatexcretie.
  • Er zal een generieke korting plaatsvinden, deze zal door het uitstel van de wet waarschijnlijk hoger worden. In het aanvankelijke plan was er ook sprake van een afroming van de rechten bij het verhandelen van rechten tussen partijen.
  • Tot 1 oktober jl. was het mogelijk om onjuistheden in de basisgegevens door te geven aan RVO.nl. Pas na de toekenning van de fosfaatrechten is het mogelijk bezwaar te maken.
  • De toekenning van de rechten zou alleen gelden voor de bedrijven die bestaan op het moment dat het wetsvoorstel in werking treedt. Diverse bedrijven die willen stoppen waren van plan om tot begin 2017 actief te blijven om zo de fosfaatrechten op naam te krijgen. Door dit uitstel zullen deze bedrijven langer door moeten gaan of proberen om hun bedrijf met de vastgestelde referentie over te dragen.

De staatssecretaris verwacht dat een aangepast wetsvoorstel wel goedkeuring zal krijgen van de Europese Commissie. Inhoudelijk blijft het wetsvoorstel ongeveer gelijk.

Heeft u vragen over de fosfaatrechten en de invloed op uw bedrijf? Neem gerust contact op met onze agrarische specialisten.

Wel zijn er gevolgen voor bedrijfsoverdrachten, er zijn geen directe gevolgen voor overdrachten tot 1 januari 2017. Wel zal er dus langer onzekerheid bestaan over de toekenning van de rechten en het eventuele kortingspercentage.

Tot slot blijft het belangrijk om, als dit nog niet is gedaan, de referentiegegevens te controleren en eventuele correcties door te geven aan RVO.