Geen betalingsrechten meer na 2020

In de voorstellen van de Europese Commissie voor het toekomstige GLB (vanaf 2021) wordt aan de lidstaten de keuze gelaten om de basisinkomenssteun voor duurzaamheid (de huidige basisbetaling) met of zonder betalingsrechten voort te zetten. In een kamerbrief schrijft de Minister van LNV dat zij voornemens is te kiezen voor het systeem zonder betalingsrechten, met name omdat er vanaf 2019 sprake zal zijn van een ‘flat rate’ voor de betalingsrechten. Dit betekent dat elk betalingsrecht dezelfde hectarepremie oplevert en historische verschillen komen te vervallen. De noodzaak van het huidige systeem is daarmee feitelijk verdwenen.

Volgens de minister is het voordeel van afschaffen de substantiële verlaging van de administratieve lasten voor boeren en van de uitvoeringslasten voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bij afschaffing hoeven de rechten niet langer beheerd te worden in verband met verhuur, verkoop of splitsing dan wel samenvoeging van betalingsrechten. Het afschaffen is volgens de minister geheel in lijn met haar inzet om het nieuwe GLB te vereenvoudigen. Volgens haar zal dit zeker in het eerste jaar van het nieuwe GLB een vlotte uitbetaling bevorderen, omdat geen nieuwe rechten hoeven te worden toegekend. Verder kan een boer elk jaar eenvoudiger steun aanvragen. Bij een systeem van betalingsrechten moet hij of zij eerst rechten kopen of aanvragen uit de nationale reserve. Omdat de huidige betalingsrechten een economische waarde vertegenwoordigen c.q. verhandelbaar zijn, maakt de minister haar bedoelingen nu al kenbaar.

De kans is aanwezig dat het nieuwe GLB met een jaar wordt uitgesteld en pas in 2022 ingaat. In dat geval blij­ven de bestaande betalingsrechten nog een jaar langer geldig.