Huurkoop fosfaatrechten interessant?

Fosfaatrechten zijn verhandelbaar en bij elke trans­actie wordt er in principe 10% afgeroomd. Aangezien er bepaalde nadelen kleven aan koop/verkoop of huur/verhuur, wordt ook steeds vaker de optie van huurkoop genoemd.

Huurkoop is een vorm van kopen op afbetaling. De koopsom van de fosfaatrechten wordt uitgesmeerd over een afgesproken periode. Nadat de huurkoper alle betalingen heeft voldaan, wordt hij automatisch eigenaar van de rechten. Een groot nadeel is dat de huurverkoper in principe bij de aanvang van de over­eenkomst direct fiscaal moet afrekenen over alle huur­koopbetalingen. Volgens de Belastingdienst loopt de huurverkoper namelijk geen risico meer (waardever­meerdering of -vermindering van de rechten).

Daarom wordt door diverse partijen geadviseerd om een huurovereenkomst met koopoptie toe te passen. De overeenkomst moet fiscaal wel juist worden inge­richt. Dit betekent onder meer dat de verhuurder fis­caal eigenaar blijft en het restwaarderisico loopt. Het bedrag van de koopoptie moet worden bepaald in re­latie tot de waarde in het economische verkeer. Voor­deel voor de verkopende partij is dat deze daarmee mogelijk een belastingvoordeel behaalt, voordeel voor de koper is dat deze voor de koop geen financiering hoeft af te sluiten. De nadelen zullen echter goed on­derzocht moeten worden, overleg met een fiscalist is aan te raden.