Mestwetgeving en hoogte melkproductie per koe

Bij controle of een bedrijf zich houdt aan de Meststof­fenwet, gaat RVO.nl bij melkkoeien volgens informatie op haar website uit van de geproduceerde hoeveel­heid melk (en dus niet de geleverde hoeveelheid). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • melk geleverd aan de zuivelfabriek;
  • melk voor de kalveren;
  • antibioticamelk;
  • melk voor eigen gebruik;
  • melk die verkocht wordt aan niet-zuivelbedrijven;
  • melk die verwerkt wordt tot bijv. kaas (minder dan 50%).

De RVO lijkt hiermee haar standpunt betreffende de melkproductie te hebben aangepast. Het is verstandig hier rekening mee te houden bij de verantwoording, dit om discussies te voorkomen.

Wanneer men zelf meer dan 50% van de melk ver-werkt (zelfzuivelaar), moet gerekend worden met een forfaitaire melkproductie van 7.500 kg per koe per jaar en een ureumgehalte van 26 mg per 100 ml melk.