Niet-subsidiabele landbouwgrond

De volgende gronden worden niet overwegend voor landbouwdoeleinden gebruikt en zijn daarom niet subsidiabel:

 • moes- en siertuinen;
 • bermen tot een breedte van drie meter van de weg of breder voor zover de verkeersbestemming de landbouw hindert;
 • speelweides;
 • stroken grasland langs verharde banen voor vlieg­verkeer;
 • onverharde landingsbanen voor luchtsport en lucht­vaart;
 • stroken langs gebouwen of kassen, smaller dan één meter;
 • schouwpaden;
 • geluidswallen;
 • springweides;
 • kinderboerderijen;
 • gronden waarop installaties voor de benutting van zonne-energie staan.