SDE+ subsidie

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energie­productie SDE+ wordt dit najaar voor het laatst open­gesteld in de huidige vorm. Deze regeling richt zich op duurzame energieprojecten (zon, water, wind, aard­warm­te en biomassa). Voor de najaarsronde is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

Openstelling najaarsronde
In de SDE+ krijgen aanvragen met een lagere kost­prijs (het zogenaamde basisbedrag) voorrang, om ontwikkelaars te stimuleren hun projecten tegen zo min mogelijke maatschappelijke kosten te realiseren. De najaarsronde 2019 wordt opengesteld van 29 okto­ber tot en met 14 november, in drie fases van een week. De hoogte en voorwaarden van de subsidie ver­schillen per fase. Het is daarom belangrijk de subsidie­aanvraag in de juiste fase in te dienen.

Transportindicatie netbeheerder verplicht
Met ingang van de najaarsronde wil de minister van Economische Zaken en Klimaat in de SDE+ als voor­waarde voor het verkrijgen van de subsidie opnemen in de SDE+, dat elektriciteitsproducenten een docu­ment van de netbeheerder overleggen waaruit blijkt dat er transportcapaciteit beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien. Daarmee moet de slagingskans van de projecten worden ver­groot. Op verschillende plaatsen is onvoldoende trans­portcapaciteit beschikbaar voor het terug leveren van stroom.