Subsidie voor innovatie veestallen

In het Regeerakkoord en het Klimaatakkoord staan afspraken over het verlagen van emissies in de veehouderij. Een daarvan betreft onderzoek en ontwikke­ling van en investeringen in nieuwe stal- en houderij­systemen. Om dit te stimuleren is de regeling Subsi­diemodules brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen (Sbv) ontwikkeld. Deze re­geling bestaat uit twee onderdelen:

  1. een innovatiemodule voor onderzoek en ontwikke­ling van nieuwe stal- en managementmaatregelen;
  2. een investeringsmodule voor innovaties die zich al hebben bewezen.

Openstelling innovatiemodule
De innovatiemodule is voor het eerst opengesteld tot en met 15 juli 2020. Tot en met 2024 zal dit twee keer per jaar gebeuren. Deze module is bedoeld voor
var­kens-, melkgeiten-, melkvee- en vleeskalverhoude­rijen, die samen met een onderzoeksorganisatie wer­ken aan het ontwikkelen, testen en vervolgens gebruiken van een nieuwe techniek of managementmaatregel in de stal, die leidt tot een lagere emissie aan me­thaan, ammoniak, geur, fijnstof en/of endotoxinen.

Openstelling investeringsmodule
De investeringsmodule wordt naar verwachting over enkele maanden opengesteld. Deze module is gericht op het investeren in innovaties die zich al bewezen heb­ben.

Pluimvee
Pluimveehouders komen in eerste instantie niet in aan­merking voor de innovatiemodule, omdat er al een aantal innovaties voor pluimveestallen bestaan die bre­­der ingezet kunnen worden. Pluimveehouders ko­men wel als eerste in aanmerking voor de investe­rings­module.