Verlenging belastingmaatregelen coronacrisis

De Belastingdienst verlengt een aantal maatregelen voor ondernemers, omdat de coronacrisis voortduurt. Het gaat om de volgende maatregelen:

Bijzonder uitstel van betaling
De periode waarin getroffen ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor dat uitstel hoeft maar één keer een verzoek ingediend te worden voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekerings­wet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzet­belasting. Daarnaast kan in dat verzoek apart bijzon­der uitstel worden aangevraagd voor de andere belas­tingen.

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van be­lang dat zoveel mogelijk geld ook echt in de bedrij­ven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten onder­nemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Belasting- en invorderingsrente
De belasting- en invorderingsrente zijn tot 1 oktober 2020 voor alle belastingmiddelen verlaagd naar 0,01%.

Andere belastingmaatregelen
Ook andere belastingmaatregelen, zoals het urencri­terium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheek­verplichtingen en btw-vrijstellingen, worden verlengd tot 1 september 2020.

Naheffingsaanslag btw-aangifte
De komende tijd ontvangen veel ondernemers een naheffingsaanslag voor de btw-aangifte. Vanwege de coronacrisis ligt dat aantal hoger dan normaal. Onder­nemers die nog geen bijzonder uitstel van betaling heb­ben aangevraagd, maar dit wel willen, kunnen di­rect na ontvangst van de naheffingsaanslag bijzonder uitstel aanvragen voor drie maanden.

De Belastingdienst zal de opgelegde betaalverzuim­boete vernietigen. Deze boete hoeft niet betaald te worden en er hoeft ook geen bezwaar te worden ge­maakt.