Verschuiving uitrijdperiode drijfmest op bouwland

Op bouwland verschuift de uitrijdperiode van drijfmest van 1 februari tot en met 31 augustus naar 15 februari tot en met 15 september. Deze maatregel vloeit voort uit het gegeven dat het in de afgelopen jaren zeer regelmatig is voorgekomen dat door ongunstige weersomstandigheden het uitrijden van dierlijke mest niet tijdig kon plaatsvinden.

Wanneer na 1 augustus drijfmest wordt uitgereden op bouwland, moet uiterlijk 15 september winterkoolzaad voor zaadwinning in het daaropvolgende jaar gezaaid worden of een aangewezen gewas (bijv. groenbemester) gezaaid of geplant worden. Er kunnen ook in het najaar bloembollen geplant worden.