Wijzigingen Gecombineerde opgave

De belangrijkste wijzigingen in en rondom de Gecom­bineerde op­gave 2020 zijn:

 • Wijziging systeem vervallen betalingsrechten;
 • Aanscherping beleid fosfaatdifferentiatie;
 • Wijziging blokkerende zeggenschap jonge land­bouwer;
 • Aanpassing brede weersverzekering (lagere scha­dedrempel en vervallen assurantiebelasting);
 • Aanscherping beleid ten aanzien van uitbetaling betalingsrechten bij bedrijfsovernames;
 • Sanctie graasdierpremie bij herstelmelding I&R na 1 januari 2020;
 • Sanctie bij onterechte aanvraag betalingsrechten uit Nationale reserve;
 • Er wordt informatie gevraagd over de productie en verwerking van melk in het kalenderjaar 2019;
 • Extra vragen in de opgave voor de Europese Land­bouwtelling, met name over algemene bedrijfsge­ge­vens, huisvesting van dieren, het uitrijden van mest en de opslag daarvan;
 • Indien bankrekeningnummer niet bekend is, kan dit leiden tot afwijzing uitbetaling betalingsrechten;
 • Het gebruik van Internet Explorer als browser is niet meer mogelijk.