Wijzigingen vervoer mest

Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd rondom het vervoer, wegen en bemonsteren van mest. Dit betreft:
– De partijbemonstering voor de dikke fractie na mestscheiding is per 1 februari 2019 vervallen. Elke vracht zal bemonsterd moeten worden door een erkende, onafhankelijke organisatie. De bewaring van het genomen monster mag niet plaatsvinden op het terrein of in opstallen van een leverancier, vervoerder of afnemer van mest.
– Vervoersbewijzen dierlijke meststoffen (VDM) kunnen vanaf 1 april 2019 alleen nog digitaal verstuurd worden naar RVO.nl. Indiening op papier is dan niet meer mogelijk.
– Vanaf 1 april 2019 moet de mest direct na aanvang van het vervoer gewogen worden door het weegapparaat op het transportmiddel of door gebruik te maken van een weegstation nabij het vertrekpunt.
– Het leeggewicht van het transportmiddel mag vanaf 1 april 2019 niet meer bepaald worden na het vervoer van de mest, maar moet voor het vervoer bepaald worden. De mogelijkheid om het leeggewicht tussen twee opeenvolgende vrachten te bepalen vervalt hiermee.

Opmerking redactie
In het kader van de aanpak van mestfraude en ver­een­voudiging van de regelgeving, overweegt de over­heid nadrukkelijk de vrijstellingen op de weeg- en be­monsteringplicht bij de afvoer van mest (bijv. boer-boer-transport en Vogelaarvariant) in de nabije toe­komst te laten vervallen.