Praktijkverhalen

Gerbrand Groen uit Ommen: Accountant gaat met trends mee.

“Installatietechniek Groen BV in Ommen en Accuraat Accountants zijn beide sterk op de regio gerichte bedrijven. Mijn accountant vlakbij Ommen is een prettige sparringpartner met vakkennis op velerlei gebied; ze zijn altijd bereikbaar en omdat zij net als wij een platte organisatie hebben, zijn de lijnen kort en is het contact heel direct.”

“Bij Accuraat gaat de teller niet gelijk lopen als er informatie wordt ingewonnen. Bovendien is er altijd aandacht en tijd voor persoonlijke zaken. Installatietechniek Groen is innovatief op het gebied van moderne technieken, zoals zonne-energie en aardwarmte. Accuraat Accountants volgt op hun eigen beroepsvlak ook de nieuwste trends, zoals Access Administratie en Access Salarissen. Hiermee is Accuraat naar onze mening dé ideale accountant voor het MKB.”

Voor meer informatie:
Installatietechniek Groen B.V.